top of page
Screenshot 2022-05-31 at 20.22.09.png
Krótko w PL: Зображення

Miliony ludzi opuściło swoje domy w Ukraine z powodu Rosyjskiej inwazji, mówi Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Krótko w PL: Текст
Screenshot 2022-06-02 at 12.34.31.png
Krótko w PL: Зображення
Image by Robert Paul Jensen

O AGENCJI RENESANSU UKRAINY

Agencja Renesansu Ukrainy to międzynarodowe konsorcjum, które łączy wysiłki zagranicznych i krajowych agencji rządowych oraz międzynarodowych organizacji finansowych i charytatywnych z ukraińskimi właścicielami gruntów, architektami, projektantami, producentami materiałów budowlanych, wykonawcami budowlanymi, właścicielami technologii, rolnikami, naukowcami i prawnikami. Aby zapewnić stałe mieszkanie i pracę dla dotkniętych wojną Ukraińców.

Krótko w PL: About
Krótko w PL: Pro Gallery

NASZ CEL – RELOKACJA MIEJSCOWOŚCI ZE WSCHODU UKRAINY DO BEZPIECZNYCH REGIONÓW

Wiele, bardzo wiele osad zostało całkowicie zniszczonych. Ludzie zwykli posiadać prywatne domy z działkami. Są to pracowici ludzie, którzy często zajmują się pracą fizyczną. Tworzymy dla nich godne i integralne środowisko życia.

Krótko w PL: Текст

PODSTAWY TWORZENIA NOWYCH OSIEDLI

MIESZKANIA

Zapewnienie uchodźcom wygodnej i przestronnej obudowy wykonanej z materiałów przyjaznych dla środowiska. Domy powinny być energooszczędne, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, kuchnie, pokoje dla dzieci, pralnie, inteligentne liczniki, czujniki, kamery wideo i dobrze wyposażony teren przyległy. Mieszkańcy nie powinni doświadczać żadnych niedogodności, ograniczeń ani braku obszarów pomocniczych na jakimkolwiek metrze kwadratowym projektu.

PRACA

Stworzenie nowych miejsc pracy dla migrantów, którzy stracili domy i środki do życia, zarówno na terenie osiedli, jak i w pobliskich ośrodkach pracy. Nowe przedsiębiorstwa muszą wprowadzać zaawansowane technologie, odpowiadać na współczesne potrzeby gospodarki, a ich produkty muszą być konkurencyjne na rynku krajowym i międzynarodowym.

EDUKACJA

W osiedlach będą organizowane interaktywne programy szkoleniowe i specjalne kursy przekwalifikowujące.

LOKALIZACJA

Osiedla powinny być zlokalizowane w miejscach blisko miast z dogodnym dostępem do obiektów medycznych, edukacyjnych, społeczno-kulturalnych, handlowych i urządzeń gospodarstw domowych.

INFRASTRUKTURA

Osiedla powinny być zlokalizowane w pobliżu ciągów komunikacyjnych do ośrodków regionalnych, wyposażone w niezawodne środki komunikacji i nieprzerwany dostęp do Internetu.

ZAOPATRZENIE KOMUNALNE

Osiedla nowego typu różnią się od innych samowystarczalnością i niezależnością energetyczną dzięki wprowadzeniu najnowszych technologii w zakresie zaopatrzenia w energię i wodę oraz przetwarzania odpadów przemysłowych, gospodarstw domowych i komunalnych.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Mieszkańcy osiedla będą mieli zdalny dostęp do całodobowej usługi wsparcia i pomocy psychologicznej.

KULTURA

Osiedla będą organizować pracę kół osiedlowych, klubów sportowych oraz organizować systematyczne imprezy kulturalne.

Krótko w PL: Послуги

UCZESTNICY

Client 2

SAMORZĄDY I ADMINISTRACJA REGIONALNA

odbiorcy osób z regionów dotkniętych wojną

Client 3

FIRMY ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE

doświadczenie, szybkość budowy, przystępność cenowa – kluczowe kryteria

Client 5

DOSTAWCY I EKSPERCI TECHNOLOGII

konkurencyjna produkcja – gwarancja dochodów finansowych mieszkańców w przyszłości

Client 6

WPŁYWOWI INWESTORZY I DARCZYŃCY

wybrać najbardziej odpowiednie miejsca, wykonawców, technologie.

Krótko w PL: Клієнти

NASZA MISJA

tworzenie stałych wspólnot społecznych dla osób czasowo przesiedlonych oraz osób, które utraciły domy na skutek wojny poprzez tworzenie osiedli zapewniających zakwaterowanie, pracę, edukację, medycynę, zabezpieczenie społeczne (w tym przywrócenie dobrostanu psychicznego) oraz inne podstawowe potrzeby

Krótko w PL: Текст
Screenshot 2022-06-01 at 07.35.02.png
Krótko w PL: Зображення

DOŁĄCZ DO NAS

Krótko w PL: Текст
bottom of page